Boekentasweging

Elk jaar weegt de oudervereninging de boekentassen van de lagere school.

Het is namelijk zo dat heel wat kinderen te zwaar geladen zijn. Een gewicht van de boekentas mag slechts 10% van het gewicht van de drager zijn.

Bij de laatste weging van 10 mei 2012 hebben we het gemiddelde van elke klas berekend, met als conclusie dat 5 klassen te zwaar beladen zijn en 7 klassen dik in orde zijn! (waarvan 2 met een licht overgewicht dat vermoedelijk te wijten is aan de zwemzak)Besluit: niks meenemen naar school dat je niet nodig hebt! En dat fluojasje ... dat weegt echt niet veel hoor!

Bij de vorige weging van 1 april 2011 waren 6 klassen te zwaar beladen zijn en 6 klassen dik in orde zijn! We gaan er dus op vooruit! Volgend jaar nog beter!!