RADIO KITEK KIWE

BROEDERLIJK DELEN:
Dans en zing mee met ..... RADIO KITEK KIWE
(Er werden meer dan 200 liedjes aangevraagd ten voordele van Broederlijk delen)

 

 

DE ACTIES VAN BROEDERLIJK DELEN 
(KOFFIESTOP, SOBERE MAALTIJD, RADIO KITEK KIWE) 
BRACHTEN 748,49 EURO OP!!

 

BEDANKT AAN ALLEN DIE HUN STEENTJE HEBBEN BIJGEDRAGEN!!