Leerlingenraad

LEERLINGENRAAD

 

Wat?

Af en toe gaan Funny, Jumpy, Happy, Sunny en Lucky luisteren naar de raad van de kinderen.

 

 

Hoe?

-Dit gebeurt af en toe op vrijdagmiddag om 12.30 uur in de refter.

-De leerkracht bespreek eerst samen met de klas de vragen en noteert de meningen.

-De leerkracht duidt dan 1 leerling aan die op vrijdag naar de leerlingenraad komt om de klas te vertegenwoordigen. Die leerling brengt dan het blaadje mee en weet ook wat erop staat.

 

Op de eerste leerlingenraad werd er gepraat over deze vragen:

-Wat vind je leuk aan de speelplaats ( bv. de activiteiten op de speelplaats, de inrichting, ?.) ? Wat moet dus zeker blijven?

-Wat is niet zo leuk en hoe zouden we dat kunnen veranderen of oplossen?

 

 

 

Op de tweede leerlingenraad werd er gepraat over deze vragen:

- Geef een paar leuke ideetjes om de ingang van onze school (rode poort) mooi te maken.
- Wat is al beter in de toiletten en wat kan nog beter?