JAARTHEMA: aandachtspuntjes

VRIENDSCHAP

Het aandachtspuntje van deze week is dat we elkaar niet pesten en het melden wanneer dat toch gebeurt. 

Om het aandachtspuntje beter te onthouden, kwamen de Punky's de Move tegen Pesten dansen. 

Deze week zal in alle klassen ook uit een boek worden voorgelezen over pesten.

 

ORDE

Deze week werd duidelijk dat je orde nodig hebt zowel in je boekenstas, je lessenaar als op de speelplaats.

 Orde

Orde

 

Orde

 

INZET

6A bracht ons het openingstoneeltje van Welzijnszorg. 
Samen zullen we ons tijdens de advent extra inzetten voor anderen. 

 

 

STIPTHEID 

 

 

STILTE

Stilte

Stilte