Klaspagina 3B

Geplaatst door Martha op zondag 16 december 2018
Recenter bericht | Ouder bericht


November - december

Elke dag leren wij heel veel bij in de klas.

Tussendoor spelen we graag een spelletje of bewegen we graag, 

zodat we daarna opnieuw aan het werk kunnen gaan.


In de maand november gingen we naar de toneelvoorstelling 'de GVR'.

Het was een heel mooie voorstelling. 

Tijdens de voorstelling hebben we ook veel gelachen met de avonturen van de Grote Vriendelijke Reus.


Tijdens de lessen wereldoriëntatie werkten we rond het thema 'Wonen in een gemeente'.

De kinderen leerden tijdens dit thema Evergem, de gemeente waarin onze school zich bevindt, beter kennen.

Om dit thema af te sluiten, brachten we een bezoek aan het gemeentehuis.

De leerlingen van onze klas werden in groepjes verdeeld en elk groepje werd begeleid door één of twee ouder(s).

In deze groepjes verkenden de leerlingen het gemeentehuis.

Tijdens het bezoek leerde elk groepje heel wat bij over Evergem.

Nog eens van harte DANK aan de begeleidende ouders!