Haiti

Wij haalden het mooie bedrag op van ...

186,67 euro.

Dit bedrag werd door de derde kleuterklassers aan de bank overgedragen en gestort op rekening "12-12"

Wij danken U allen hartelijk voor jullie bijdrage.

Help Ha?ti

Waarschijnlijk hebben de beelden van de zware aardbeving in Ha?ti ook jullie aangegrepen.

Ook onder de kleuters leeft dit thema.

In gesprekken met hen hoorden we dat ook graag Zij HUN steentje zouden bijdragen.

Daarom ondernemen we volgende actie.

In de speelzaal hangen vanaf maandag 25 januari de letters uit het woord Ha?ti.

Het is de bedoeling deze vol DAT gekleefd worden voldaan muntstukken.

Ga dus op zoek naar muntstukjes en laat uw kinderen de brieven volkleven.

Op die Manier Zij hebben ook HET GEVOEL DAT ze HUN steentje hebben bijgedragen en Kunnen wij Ha?ti steunen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

De directie en kleuterjuffen.

Nooit hadden we durven dromen dat zo deze actie een succes zou kennen.

Elke morgen komen de kleuters speelzaal binnen, geladen met zakjes, enveloppen, Portemonnees, ... vol muntstukken en beginnen ze blijgezind te Kleven.

Al gauw waren de brieven volgeplakt. We konden Toen beginnen aan het helpen heropbouwen van de huizen, door de muren vol muntstukken te Kleven.

En ook dit Bleek niet groot genoeg te zijn. Dus begonnen we maar te Kleven aan een vrachtwagen volgeladen met muntstukken.

Hopelijk raakt ook deze vol. En mocht de vrachtwagen ook te klein blijken, dan laten we onze wel weer eens naar boven komen tekenkunsten.

Bij deze willen we jullie nu al bedanken voor de gulle bijdragen en we laten jullie zeker weten wat de actie opbracht.

De kleuterjuffen