Franciscus van Assisi

Franciscus van Assisi - Werelddierendag

4 oktober

Op deze dag gedenken we Franciscus van Assisi. Dat op deze dag Werelddierenddag valt heeft alles met hem te maken.

Franciscus betrok in zijn leven op een bijzondere manier het respect voor de natuur in het algemeen en dieren in het bijzonder.