Inschrijvingen

INSCHRIJVINGEN voor schooljaar 2019-2020
 
Beschikbare plaatsen (i.v.m. maximum capaciteit): zie onderaan!
 
Fijn dat je interesse hebt om onze school te leren kennen of zelfs om in te schrijven.
 
Vrijblijvende kennismaking kan steeds op onze KIJKMOMENTEN
- dinsdag 23 oktober 2018 (16.00 tot 18.00 uur),
- dinsdag 18 december 2018 (16.00 tot 18.00 uur), 
- maandag 25 februari 2019 (16.00 tot 18.00 uur).
- maandag 1 april 2019 (16.00 tot 18.00 uur).
 
Of op afspraak met de directeur:
directie@vbsfranciscusevergem.be
- 09 253 98 80
 
Peutertjes kunnen starten op onderstaande  INSTAPDATA (2018-2019)
(de eerstvolgende instapdatum na de leeftijd van 2,5 jaar):
- maandag 2 september 2019 (na de grote vakantie)
- maandag 4 november 2019 (na de herfstvakantie)
- maandag 5 januari 2020 (na de kerstvakantie)
- maandag 3 februari 2020 (teldag)
- maandag 2 maart 2020 (na de krokusvakantie)
- dinsdag 20 april 2020 (na de paasvakantie)
- maandag 25 mei 2020i (na weekend van Hemelvaart)
 
Let wel, voor schooljaar 2019-2020 
kunt u pas INSCHRIJVEN vanaf 1 maart 2019.
Voor broertjes en zusjes is er wel een wettelijke voorrangsperiode vanaf 1 februari.
 
Meebrengen bij inschrijving:
- een officieel document meebrengen waarop rijksregister staat (bv. KIDS-ID).
- indien schoolverandering: adres en contactgegevens van vorige school
- voor lager: rapport van vorige school
 
Op onze school geldt een MAXIMUM CAPACITEIT (='STOP') 
 
Om de kwaliteit te kunnen bewaken, heeft onze school bewust gekozen 
om deze maximum capaciteit te beperken tot:
- 44 kleuters per geboortejaar
- 44 lagere schoolkinderen per leerjaar 
Zie ook schoolreglement (blz.14, puntje III.2).
 
 
BESCHIKBARE PLAATSEN voor schooljaar 2019-2020:
 
Voor peuters van geboortejaar 2017 zijn er op datum van 15-03-2019
nog 21 plaatsen (van de 44) beschikbaar.
 
Reeds VOLZET voor 2019-2020:
 
- ° 2014 (3de kleuterklas)
 
- 1ste leerjaar
- 2de leerjaar
- 3de leerjaar
- 4de leerjaar
- 6de leerjaar