Informatie

Kinderen vanaf 2,5 jaar zijn bij ons van harte welkom.

Wij bieden peuters, kleuters en lagere schoolkinderen aangepast onderwijs aan in een warme, geborgen klassfeer.

In onze kleuterklassen zitten kleuters in kleine groepjes zodat de kinderen zich er thuis voelen. Waar kinderen mogen zijn wie ze zijn, elk met hun talenten. Waar zij mogen groeien in hun tijd en op hun wijze.

Voor ons is elk kind uniek. Wij geloven in de leerkansen van elk van onze leerlingen. Veel energie gaat dan ook uit naar de individuele aanpak van onze leerlingen. Vertrekkend vanuit het positieve van onze kinderen geven wij hen ontwikkelingskansen op een gedifferentieerde manier.

Wij doen dit vanuit onze geloofsovertuiging, naar het voorbeeld van Jezus.

Ze leren genieten van al het mooie en gevoelig worden voor wat waardevol is. Wij vinden het daarom heel belangrijk om samen te vieren, samen te bidden, het samen stil te maken.

Onze overtuiging is:

"We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken,
wel kunnen we er voor zorgen dat ze allemaal schitteren!"