Contact

Schoolbestuur:
V.Z.W. Katholieke Scholen, Regio Evergem-Ertvelde-Sleidinge
p/a Akkerken 2
9940 Evergem

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verant­woordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en het schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.